ThaiEnglish
โยคะ

โยคะ คือ การบริหารกาย ลมหายใจ และ การผ่อนคลาย (อาสนะ และ ปรารณายาม) โดยเว้นหรือข้ามส่วนที่เป็นการฝึกจิตโดยตรง ขณะเดียวกันยังคงแฝงนัยแห่ง การฝึกจิด
โดยอ้อมอยู่อย่างครบถ้วน

จุดประสงค์ของการเรียนโยคะ

เพื่อฟื้นฟูจิตของกายให้กลับมาสู่สภาวะความเป็นอยู่ที่ดี ผ่อนคลาย เเละ ตื่นตัวอยู่เสมอ ไม่ใช่การฝึกเพื่อพัฒนาความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อ หรือ ความเเข็งเเรงของกล้ามเนื้อหัวใจ
(ถึงเเม้ว่าจะมีประโยชน์เช่นนั้นตามมาด้วย)

การฝึกโยคะมีผลต่อจิตของกายในทุกๆ ด้าน เช่น


ด้านร่างกาย
โดยผ่อนคลาย รักษา และสร้างความแข็งแรง ยืดเส้นยืดสายระบบกระดูก กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อหัวใจ ระบบการย่อยอาหาร ต่อมต่างๆ ในร่างกาย และระบบประสาท ผลทางด้านจิตใจ จะเกิดผ่านการสร้างจิตใจที่สงบ ความตื่นตัวและสมาธิ

ด้านจิตวิญญาณ
การเตรียมพร้อม สำหรับการทำสมาธิ และสร้างความแข็งแกร่งจาก "ภายใน"
เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมความพร้อม ฝึกการหายใจ และท่าโยคะต่างๆ

การฝึกโยคะนั้น ต่างจากการออกกำลังกายแบบอื่นๆ ที่เป็นที่นิยมกัน เช่น แอโรบิค ยกน้ำหนัก หรือวิ่งอย่างสิ้นเชิง


CSTD LOGO RAD LOGO