ThaiEnglish
สีน้ำมัน


สีน้ำมัน ผลิตจากการผสมของสีฝุ่นกับน้ำมัน ซึ่งเป็นน้ำมันจากพืช เช่น น้ำมันลินสีด ( Linseed ) ซึ่งกลั่นมาจากต้นแฟลกซ์ หรือน้ำมันจากเมล็ดป๊อบปี้ สีน้ำมันเป็นสีทึบแสง เวลาระบายมักใช้สีขาว ผสมให้ได้น้ำหนักอ่อนแก่ งานวาดภาพสีน้ำมัน มักเขียนลงบนผ้าใบ (Canvas ) มีความคงทนมาก
และกันน้ำ ศิลปินรู้จักใช้สีน้ำมันวาดภาพมาหลายร้อยปีแล้ว

การวาดภาพสีน้ำมัน อาจใช้เวลาเป็นเดือนหรือเป็นปีก็ได้ เนื่องจากสีน้ำมันแห้งช้ามาก ทำให้ไม่ต้องรีบร้อน สามารถวาดภาพสีน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ ๆ และสามารถแก้ไขงาน ด้วยการเขียนทับงานเดิม

สีน้ำมันสำหรับเขียนภาพจะบรรจุในหลอดซึ่งมีราคาสูงต่ำขึ้นอยู่กับคุณภาพการใช้งานจะผสมด้วย
น้ำมันลินสีด ซึ่งจะทำให้เหนียวและเป็นมัน แต่ถ้าใช้น้ำมันสนจะทำให้แห้งเร็วขึ้นและสีด้าน พู่กันที่ใช้ระบายสีน้ำมันเป็นพู่กันแบนที่มีขนแข็งๆ สีน้ำมัน เป็นสีที่ศิลปินส่วนใหญ่นิยมใช้วาดภาพ มาตั้งแต่สมัยเรอเนซองส์ยุคปลาย

Image

การเรียนเขียนภาพสีน้ำมัน แบ่งเป็น 3 ระดับ

สีน้ำมัน 1
เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เทคนิค การวาดภาพสีน้ำมัน ขั้นพื้นฐาน การวาดภาพตามวรรณะสี เทคนิคเขียนภาพแบบจุดสี เขียนภาพแบบทิ้งทีแปรง โดยผ่านหุ่นนิ่ง ดอกไม้ ผลไม้

สีน้ำมัน 2
เน้นการวาดภาพสีน้ำมันให้เกิดความเหมือนจริง ใกล้เคียงธรรมชาติ การวาดภาพสีน้ำมัน ที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น ภาพสิ่งของ ดอกไม้ ทิวทัศน์

สีน้ำมัน 3
การวาดภาพสีน้ำมันขั้นสูง ผู้เรียนสามารถปรับปรุงเทคนิคการเขียนมาเป็นลักษณะเฉพาะตัว การเลียนแบบศิลปิน การเขียนภาพทิวทัศน ์ภาพสถาปัตยกรรม ภาพองค์ประกอบแบบสร้างสรรค์ ฯลฯ


เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ เทคนิค การวาดภาพสีน้ำมัน ขั้นพื้นฐาน การวาดภาพตามวรรณะสี เทคนิคเขียนภาพแบบจุดสี เขียนภาพแบบทิ้งทีแปรง โดยผ่านหุ่นนิ่ง ดอกไม้ ผลไม้ เน้นการวาดภาพสีน้ำมันให้เกิดความเหมือนจริง ใกล้เคียงธรรมชาติ การวาดภาพสีน้ำมัน ที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น ภาพสิ่งของ ดอกไม้ ทิวทัศน์ การวาดภาพสีน้ำมันขั้นสูง ผู้เรียนสามารถปรับปรุงเทคนิคการเขียนมาเป็นลักษณะเฉพาะตัว การเลียนแบบศิลปิน การเขียนภาพทิวทัศน ์ภาพสถาปัตยกรรม ภาพองค์ประกอบแบบสร้างสรรค์ ฯลฯ


CSTD LOGO RAD LOGO