ThaiEnglish
ทีมงานของเรา
ดัชนี บทความ
ทีมงานของเรา
หน้า 2


::: Meuanphun Ampunsang ::: เหมือนฝัน อำพันแสง

ครูอรเริ่มเรียนการเต้นตั้งเเต่ อายุ 17 ปีและได้ฝึกบัลเล่ต์อย่างต่อเนื่อง กระทั่งสำเร็จขั้น Advanced II ของหลักสูตร Royal Academy of Dance ของประเทศอังกฤษในปี ค.ศ.2001เธอสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ (นาฏศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี ค.ศ. 1997 นอกจากนี้เธอได้รับทุนไปเรียนการเต้นที่ประเทศฮ่องกง ในปี ค.ศ.1999 เธอเป็นสมาชิกบุกเบิกของ " CPA" ( The Company of performing Artists) ประเทศไทย ตั้งเเต่ปี ค.ศ. 1997 และได้เป็นนักเเสดงนำในการเเสดงต่างๆ เรื่อยมา อาทิเช่น บัลเล่ต์เรื่องมโนห์รา , Beauty and the beast, Swanlake act 2, Contemporary 101 shadow เป็นต้น และยังได้ออกแบบท่าเต้น Musical บางตอนเรื่อง Chicago และ A Chorus Line ให้กับสถาบัน Dance Centre นอกจากนี้ เธอได้ร่วมงานเเสดงกับ Bangkok City Ballet เรื่อง " The Nutcracker" โดยเเสดงชุด " Russian dance", "Spanish Dance", "Flower waltz"ชุด Reverse ในงาน Art Festival 2004 ชุด Pas de Trios from Swanlake Act.3 ,Taverna's Lady from Don Quixote 2007 ปัจจุบันเธอเป็นผู้ช่วยออกเเบบท่าเต้นและผู้ช่วยกำกับการแสดงบนเวที Miss Thailand World, Miss Thailand Universe และเป็นผู้อำนวยการสถาบัน Point Studio มีประสบการณ์ด้านการสอนเต้น มากว่า10 ปี ผลงานการแสดงของเธอ มีทั้งในและต่างประเทศ จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในนักเต้นที่มีความสามารถโดดเด่นในมืองไทย

::: Chaiya Whangmongkollert ::: ชัยยะ หวังมงคลเลิศ

ครูชัยเกิดในกรุงเทพฯ เริ่มเรียนศิลปะตั้งแต่อายุ 6 ปี เข้าเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์ ระดับ ป.ว.ส. และได้รับทุนเข้าศึกษาต่อสถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ภาควิชาทัศนศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี ค.ศ. 1999 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมวง C.U. Band ในตำแหน่งกีต้าร์ ตอนอยู่ชั้น ปีที่ 2  ในปี 2001 ทำงานด้าน Multimedia Designer ที่ประเทศสิงค์โปร์  ปี 2003 ศึกษาต่อด้าน I.T. (Information Technology) ระดับปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นวิทยากรอบรมด้านการออกแบบและเขียนโปรแกรมให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น อบรมด้าน Multimedia ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย Eastern Asia และ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, เป็นวิทยากรพิเศษ อบรมด้าน Multimedia Software ด้านสื่อการเรียนการสอนให้กับครูจากมหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่วประเทศร่วมกับ  Nectec, ทำ Title spot โฆษณาให้กับรายการที่นี่ประเทศไทยทางช่อง 5 และงาน Presentation ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ มากมาย ได้รับรางวัลที่ 5 จากการประกวดวงดนตรี ของบริษัท RS Promotion, การแสดงวงดนตรี Coke Music Award, นอกจากนี้ยังได้ร่วมแสดงงานศิลปกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแสดงงานศิลปกรรมรุ่นเยาว์ จัดโดยบริษัท สิงคโปร์แอร์ไลน์ ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงภาพเขียน อ.สวัสดิ์ ตันติสุข ร่วมกับนักศึกษา 5 สถาบัน, ปี ค.ศ.1996 ได้รับเกียรติบัตรจากการแสดงงานศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย และอาเซียนฟิลลิป มอริส ที่หอศิลป์แห่งชาติ, แสดงงานสีชังรำลึก อาคารเสริมมิต ฯลฯ ปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระ
CSTD LOGO RAD LOGO